KDO JSME?

Jsme rodiče, kteří mají jinou představu o vzdělávání svých dětí, než jaké se nabízí v běžných základních školách. Víme, jak je důležitá vnitřní motivace při učení se něčemu novému a také vlastní tempo i načasování při osvojování nových dovedností. Naše děti to všechno ví a ukazují nám správnou cestu. Věříme jim a ony důvěřují nám. Nemusíme hrát žádné mocenské hry. Tento princip jsme si ověřili v praxi, a proto víme, že funguje. Vedla k tomu mnohdy trnitá cesta sebepoznání a práce s našimi emocemi a strachy. Stále se učíme a jsme na své cestě osobního rozvoje. Navzájem se podporujeme a motivujeme. Všichni jsme stáli na začátku a rozhodovali se, jestli tohle je ten správný směr. Jsme tu pro všechny, kteří se rozhodnou, že dají životu křídla. Naše děti se v domácím vzdělávání učí všemu, co k životu potřebují a to bez nutnosti každodenní docházky do školy. Zaujalo vás to? Přijďte se za námi podívat a popovídat si.

Naše aktivity - Pravidelná setkávání rodičů s domškoláky a mladšími sourozenci. 
 - Procházky a zkoumání okolní přírody, hry a sportovní aktivity na hřišti i mimo něj, výlety za poznáním.
 - Jednorázové akce - slavnosti kola roku
 - Poradenství a podpora rodičů, kteří jsou na cestě k domácímu vzdělávání a zvažují tuto formu výuky pro své děti.
 - Brigády v budově školy - vybudování zázemí pro setkávání domškoláků a současně realizace miniškolky pro nejmenší děti a předškoláky.


Naše vize

Rozhodli jsme se dát nový život staré budově bývalé školy na okraji vesnice Dolní Nětčice. Je to půvabná stavba, která si zaslouží nový kabát. Pro naše aktivity máme podporu obce, avšak finanční prostředky na nutné opravy a vybavení si zajišťujeme sami - spolek Křídla všem. Máme ideu vytvořit svobodný prostor pro děti, kde mohou být samy sebou. Vytvořit centrum, kde se bude odehrávat program pro děti, ale také pro dospělé, pro ženy, muže, celé rodiny.Chceme, aby naše děti byly připraveny na život a aby si společně s námi tvořily prostředí, ve kterém se budou cítit bezpečně a sebejistě.

Chceme jim nabízet aktivity, které nám dávají smysl a rozvíjí u dětí potřebné kompetence, které budou v životě potřebovat. 

 - láska a úcta k sobě samému, k ostatním lidem 
 - důvěra v sebe a své schopnosti 
 - komunikace 
 - pomoct bezpečně zvládat své emoce 
 - rozvíjet svou intuici 
 - vztah k přírodě a všemu živému 
 - manuální zručnost 
 - finanční gramotnost 
 - informační technologie 
 - chceme jít dětem příkladem, proto na sobě pracujeme, abychom dosáhli vědomého žití, uměli zvládat své emoce a měli svůj život pevně v rukou.

Inspirace

Knihy: Respektovat a být respektován, Výchova bez poražených, Vychováváme děti a rosteme s nimi, Svobodná hra.

FB stránky: Děti jsou taky lidi, Svoboda učení, Tisíc tváří radosti, Dovychovat

FB skupina Domácí a komunitní vzdělávání

Svobodné demokratické školy v ČR

Jak nás podpořit

Chcete-li podpořit naši činnost, můžete tak učinit např. peněžitou podporou 

na účet č. 6149791389/0800 

Takto darované peníze použijeme na provoz spolku a na pomůcky pro děti. 

Děkujeme